Streszczenie 31-32:73-95

Bachryj-Krzywaźnia, Maciej (2016) Dialog mediacyjny
w perspektywie psychologii narracyjnej funkcje narracji i narracyjne role mediatora. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 31-32: 73-95.

 

Streszczenie:

Niniejszy artykuł stanowi próbę spojrzenia na mediację z perspektywy psychologii narracyjnej. Autor identyfikuje cztery funkcje, jakie w dialogu mediacyjnym odgrywają narracyjne struktury poznawcze: poznawczo-komunikacyjną, regulacyjno-motywacyjną, transformacyjną oraz dialogiczno-perswazyjną. Na ich podstawie formułuje listę praktycznych wskazówek działania czyniących pracę mediatora efektywniejszą.

 

Słowa kluczowe:

mediacje, narracyjność, schemat poznawczy, schemat narracyjny, dialog, psychologia narracyjna