Tom 31 32

 

          

 

 

            

            

 

        "Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja" 2016, Tom 31 i 32            ISSN 2300-3952

 

 

 

 

Panek, Elżbieta, Anna Panek

„W tobie jest źródło życia i w twej światłości [...] światłość” Wiara i religia
 w perspektywie resocjalizacji skazanych. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 31-32: 7-33.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Bielecka, Elżbieta

Asysta rodzinna uwarunkowania efektywności (re)integracji społecznej rodzin z wieloma problemami. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 31-32:35-52.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Karłyk-Ćwik, Anna

Humor jako płaszczyzna oporu wobec negatywnych doświadczeń wspomagająca proces resocjalizacji. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 31-32:53-72.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Bachryj-Krzywaźnia, Maciej

Dialog mediacyjny
w perspektywie psychologii narracyjnej funkcje narracji i narracyjne role mediatora. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 31-32:73-95.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Surmiak, Adrianna 

Recenzja książki Rogera Matthewsa, Helen Easton, Lisy Young, Julie Bindel pt. „Exiting prostitution: A study in female desistance”, Palgrave Macmillan, New York 2014. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 31-32:99-106.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Miszewski, Kamil 

Recenzja książki Radosława Perlaka pt. „Wszyscy możemy być więźniami” Wydawnictwo Perfekt, Poznań 2015. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 31-32:107-113.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)