Streszczenie 30:97-109

Florczykiewicz, Janina  (2016) Teoretyczne i empiryczne przesłanki zastosowania arteterapii w resocjalizacji penitencjarnej. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 30: 97-109.

 

Streszczenie:

Analiza współczesnej literatury z zakresu więziennictwa pokazuje, że sztuka może być cennym narzędziem w resocjalizacji. Daje możliwość kreatywności, poznania i twórczego wyrażenia siebie oraz wyrażenia doświadczeń, które nie dają się wyrazić słowami. Czynnikiem leczącym w arteterapii jest proces twórczy. Korzystne efekty arteterapii mieszczą się w czterech kategoriach właściwości: terapeutycznych, edukacyjnych, społecznych (związanych z jakością stosunków więziennych) i związanych z rozwojem osobistym. W artykule podjęto dyskusję nad zastosowaniem programów arteterapeutycznych w resocjalizacji penitencjarnej. Omówiono prawne i pedagogiczne aspekty resocjalizacji penitencjarnej, wskazując w niej miejsce dla arteterapii, przedstawiono przesłanki teoretyczne i empiryczne dla jej zastosowania oraz przedstawiono refleksje nad wdrożeniem programów arteterapeutycznych w resocjalizacji penitencjarnej. Artykuł stanowi głos w dyskusji nad kierunkiem rozwoju współczesnej resocjalizacji penitencjarnej.

 

Słowa kluczowe:

arteterapia, więzienie, resocjalizacja penitencjarna, arteterapia w więzieniu, metody resocjalizacji, edukacja sztuką