Streszczenie 30:7-37

Lukasek-Sompolska, Patrycja (2016) Organizowanie społeczności lokalnej jako metoda ograniczająca wykluczenie społeczne: Analiza na przykładzie aktywizacji śląskiej społeczności lokalnej. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 30: 7-37.
 
Streszczenie:
W artykule przedstawiona została metoda pracy ze społecznością̨ nazywana organizowaniem społeczności lokalnej. Celem artykułu jest opis metody oraz zaprezentowanie śląskiej społeczności lokalnej, zaktywizowanej dzięki tej metodzie. Praca ze społecznością lokalną w Katowicach-Szopienicach stanowić może przykład dobrego wykorzystania metody organizowania społeczności lokalnej. 
 
Słowa kluczowe:
organizowanie społeczności lokalnej, wykluczenie społeczne, Górny Śląsk, Katowice-Szopienice, „Bagno”