Streszczenie 30:53-95

Szczepanik, Renata, Kamil Miszewski (2016) Wpływ długoterminowego uwięzienia na rodziny więźniów - stan wiedzy i zaniedbane kierunki badań. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 30: 53-95.

 

Streszczenie:

Z jakimi problemami borykają się rodziny mężczyzn skazanych na długoletnią karę pozbawienia wolności? Czy nieobecność męża/partnera obniża materialny poziom życia rodziny? Jak sobie radzą rodziny osób odbywających długoletnie kary pozbawienia wolności w środowisku sąsiedzkim - czy ich pozycja społeczna się zmienia? Celem opracowania jest próba odpowiedzi na te pytania dzięki pogłębionej analizie najważniejszych badań poświęconych problematyce partnerek życiowych/żon więźniów długoterminowych. W artykule analizie zostały poddane dotychczasowe ustalenia naukowe, a także wskazano obszary wciąż pozostające na marginesie zainteresowań badaczy środowiska rodzinnego więźniów. Przedstawione zostały również argumenty na rzecz konieczności prowadzenia pogłębionych badań naukowych nad sytuacją rodzin skazanych, szczególnie na długoterminowe kary pozbawienia wolności.

 

Słowa kluczowe:

więzi rodzinne osób skazanych na karę pozbawienia wolności, rodziny więźniów długoterminowych, żony więźniów, stygmatyzacja