Streszczenie 30:39-52

Klonowska, Katarzyna (2016) Sponsoring seksualny - ocena binarna zjawiska. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 30: 39-52.

 

Streszczenie:

Celem niniejszego artykułu jest refleksja nad kwalifikacją zjawiska sponsoringu seksualnego, próba krytycznej rewizji zjawiska w odniesieniu do etymologii terminu „sponsoring” oraz porównanie sponsoringu seksualnego z klasyczną formą prostytucji z uwzględnieniem różnic i elementów podobnych.

 

Słowa kluczowe:

prostytucja, sponsoring, usługi seksualne