Streszczenie 30:113-121

Witkowska-Rozpara, Katarzyna (2016) Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Między bezpieczeństwem a wolnością. Profilaktyka społeczna jako zadanie polityk publicznych”. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 30: 113-121.


Streszczenie:

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Między bezpieczeństwem a wolnością. Profilaktyka społeczna jako zadanie polityk publicznych”, zorganizowanej przez Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji w dniach 21–22 kwietnia 2016 r.