Tom 30

 

          

 

 

            

            

 

        "Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja" 2016, Tom 30            ISSN 2300-3952

 

 

 

 

Lukasek-Sompolska, Patrycja 

Organizowanie społeczności lokalnej jako metoda ograniczająca wykluczenie społeczne: Analiza na przykładzie aktywizacji śląskiej społeczności lokalnej„Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 30: 7-37.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

KlonowskaKatarzyna

Sponsoring seksualny — ocena binarna zjawiska„Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 30: 39-52.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Szczepanik, Renata, Kamil Miszewski

Wpływ długoterminowego uwięzienia na rodziny więźniów — stan wiedzy i zaniedbane kierunki badań„Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 30: 53-95.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Florczykiewicz, Janina 

Teoretyczne i empiryczne przesłanki zastosowania arteterapii w resocjalizacji penitencjarnej„Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 30: 97-109.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Witkowska-RozparaKatarzyna

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Między bezpieczeństwem a wolnością. Profilaktyka społeczna jako zadanie polityk publicznych”. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 30: 113-121.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)