Streszczenie 29:99-126

Muszyński, Karol (2016) Czynniki sterujące antykryzysową polityką prawa pracy w Polsce w latach 2009-2013. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 29: 99-126.


Streszczenie:

Artykuł analizuje czynniki sterujące reformą polskiego prawa pracy w latach 2009-2013. Reakcja rządu polegająca na uelastycznieniu prawa pracy równocześnie: 1) pozostawała w luźnym związku z pokryzysowymi problemami polskiej gospodarki i pokrywała się z niezależnym od kryzysu programem partii rządzącej; 2) wykazywała cechy mechanizmu „zależności od ścieżki”, w szczególności zaś wyostrzała przewagi komparatywne polskiej gospodarki polegające na niskich kosztach pracy oraz możliwości swobodnego dostosowania poziomu zatrudnienia do potrzeb przedsiębiorców. Artykuł wykorzystuje narzędzia z zakresu nauk politycznych oraz socjologicznych pozostające w nurcie instytucjonalizmu, w tym ujęcie zróżnicowania kapitalizmu oraz literaturę zajmującą się problematyką redukcji państwa opiekuńczego. 


Słowa kluczowe:

kryzys ekonomiczny, polityka antykryzysowa, prawo pracy, zależność od ścieżki, gospodarka rynkowa zależna