Streszczenie 29:65-97

Owczarek, Małgorzata (2016) Antysieć, czyli ruchy nienawiści w Internecie. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 29: 65-97.


Streszczenie:

W ostatnich latach Internet stał się platformą, w ramach której działają liczne ruchy społeczne walczące o swoje prawa i zmierzające do zmiany istniejącego stanu rzeczy. W tym kontekście wiele uwagi poświecono roli, jaką odegrała sieć podczas protestów w Egipcie i Tunezji. Wydarzenia te stały się tematem licznych opracowań, w tym m.in. książki Manuela Castellsa Sieci oburzenia i nadziei: Ruchy społeczne w erze Internetu. Przestrzeń internetowa ułatwiła koordynowanie wspólnych działań, a także umiędzynarodowiła dyskusję na temat wielu problemów społecznych, w tym braku poszanowania podstawowych praw ludzkich. Niemniej jednak internet ma też swoją drugą, ciemną stronę. Łatwość tworzenia społeczności internetowych spowodowała, że z przestrzeni tej zaczęły korzystać również grupy, których poglądy nie zawsze są społecznie akceptowane i które niejednokrotnie występują przeciw istniejącemu ładowi społecznemu. Niniejszy artykuł przybliży właśnie ten negatywny aspekt sieci. W jego ramach omówione zostaną ruchy społeczne, które wykorzystują internet do głoszenia swoich poglądów i nawoływania do nienawiści. Pokazane zostaną przykłady takich grup i sposoby, w jakie te społeczności funkcjonują w ramach przestrzeni internetowej. Ponadto poruszony zostanie temat ograniczeń natury prawnej i technicznej, które utrudniają radzenie sobie z mową nienawiści w sieci. 


Słowa kluczowe:

ruchy społeczne, mowa nienawiści, społeczności internetowe