Streszczenie 29:35-63

Kiliszek, Ewa (2016) Zasoby osobiste i społeczne sądowych kuratorów zawodowych na podstawie próby kuratorów zawodowych ze Studiów Podyplomowych UW IPSiR. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 29: 35-63.


Streszczenie:

Praca zawodowych kuratorów sądowych polega na podejmowaniu różnych zadań zarówno wobec podopiecznych, jak i instytucji. Kuratorzy pracują w terenie z podopiecznymi, w sądach wymieniają informacje z sędziami na temat prowadzonych i planowanych wobec podopiecznych działań, w środowisku zewnętrznym współpracują z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy i resocjalizacji. Wielość zadań i konieczność́ ich koordynowania, podejmowanie trudnych decyzji związanych ze zmianami życia ludzkiego, dotyczących podopiecznych i ich rodzin, trudności i opór przed wdrażaniem zmian - wpływający na efektywność, zagrożenia generowane przez specyfikę zadań, dzielenie konieczności realizowania zaangażowania zewnętrznego z realizacją celów osobistych - to wszystko stawia przed tą grupą zawodową wiele wymagań. Kuratorzy powinni być dobrze wyposażeni wewnętrznie - mieć wysokie poczucie koherencji (zrozumiałości, zaradności, sensowności), stawiać sobie cele w życiu zawodowym i osobistym, mieć poczucie sensu życia, ważna jest też dla ich grupy zawodowej umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Badanie wymienionych zmiennych w grupie kuratorów zawodowych i ich opis stanowi właśnie przedmiot refleksji przedstawionego artykułu. 


Słowa kluczowe:

kurator sądowy, poczucie koherencji, zrozumiałość, zaradność, sensowność, poczucie sensu życia, radzenie sobie w sytuacjach trudnych