Streszczenie 29:129-133

Małysz, Zbigniew (2016) Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Znaczenie oddziaływań psychologicznych i socjalnych w procesie resocjalizacji”. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 29: 129-133.

 

Streszczenie:

Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Znaczenie oddziaływań psychologicznych i socjalnych w procesie resocjalizacji” zorganizowanej przez Katedrę Psychologii Sądowej i Penitencjarnej Instytutu Psychologii UKSW oraz Sekcję Sadową i Penitencjarną „Omerta” Koła Naukowego Studentów Psychologii UKSW.