Streszczenie 28:7-35

Skowroński, Bartłomiej, Rafał Pabich (2015) Inwentarz źródeł stresu szkolnego młodzieży — opis konstrukcji i własności psychometryczne. "Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 28: 7-35.

 

Streszczenie:

Artykuł zawiera opis struktury i własności psychometrycznych Inwentarza Źródeł Stresu Szkolnego Młodzieży. Określenie własności psychometrycznych skali zostało przeprowadzone poprzez oszacowanie jego rzetelności, trafności oraz mocy dyskryminacyjnej pozycji testowych. Zbadano 421 uczniów. Wyniki przedstawionych badań wskazują na dobre wskaźniki trafności oraz rzetelności narzędzia.

 

 

Słowa kluczowe:

diagnoza stresu, źródła stresu szkolnego, skala diagnostyczna stresu szkolnego