Streszczenie 28:51-78

Ostrowska, Krystyna (2015) System wartości, strategie działania i emocje jako czynniki motywacyjne w kierunku zachowań zgodnych z normami społecznymi i prawnymi. "Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 28: 51-78.

 

Streszczenie:

Artykuł oparty na badaniach empirycznych ukazuje znaczenie systemu wartości, przeżywanych emocji i strategii działania jako czynników motywacyjnych do naruszania lub respektowania prawa. Jednocześnie wyniki badań potwierdzają wpływ czynników sytuacyjnych i warunków socjalizacyjnych na kształt złożonego układu motywacyjnego poszczególnych osób. Mimo niewielkich grup badawczych udało się ustalić zarówno różnice pomiędzy grupą osób skazanych i kontrolną, jak i zróżnicowania w systemie motywacyjnym wewnątrz badanych grup.

 

 

Słowa kluczowe:

system wartości, strategie działania, emocje, normy społeczne, normy prawne