Streszczenie 28:37-50

Przesławski, Tomasz (2015) Rola etyki w systemie prawnym. "Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 28: 37-50.

 

Streszczenie:

Przedmiotem artykułu jest przedstawienie wpływu norm etycznych na proces stanowienia, stosowania, wykonywania, a także przestrzegania prawa. Z jednej strony chodzi o rolę etyki w działalności organów władzy publicznej na różnych etapach urzeczywistniania norm prawnych, z drugiej — o etyczne uzasadnienie dla podporządkowania się prawu przez jego adresatów. Szczególnie w sferze stosowania prawa odniesienie do norm etycznych następuje także w zakresie samej organizacji grup zawodowo zajmujących się prawem.

  

Słowa kluczowe:

etyka, prawo, moralność, system wartości