Streszczenie 27:89-114

Skowroński, Bartłomiej, Rafał Pabich (2015) Krótka skala oceny wsparcia społecznego młodzieży – konstrukcja i właściwości psychometryczne. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 27: 89-114.

 

Streszczenie:

Artykuł zawiera opis struktury i własności psychometrycznych Krótkiej Skali Oceny Wsparcia Społecznego Młodzieży. Określenie własności psychometrycznych skali zostało przeprowadzone poprzez oszacowanie jego rzetelności, trafności oraz mocy dyskryminacyjnej pozycji testowych. Zbadano 421 uczniów. Wyniki przedstawionych badań wskazują na dobre wskaźniki trafności oraz rzetelności narzędzia.

 

Słowa kluczowe:

wsparcie społeczne, diagnoza wsparcia społecznego, skala oceny wsparcia społecznego młodzieży, Krótka Skala Oceny Wsparcia Społecznego Młodzieży