Streszczenie 27:7-37

Zaremba, Katarzyna (2015) Charakterystyka nieprzystosowania społecznego młodzieży podsądnej. "Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 27: 7-37.

 

Streszczenie:

Głównym celem artykułu jest poznanie obrazu nieprzystosowania społecznego młodzieży podsądnej. Badania empiryczne przeprowadzono w grupie młodzieży, wobec której sądy rodzinne i nieletnich wydały postanowienie o zastosowaniu środka wychowawczego w postaci nadzoru kuratora. Grupę kontrolną stanowili uczniowie z zasadniczych szkół zawodowych. Łącznie uzyskano dane od 317 badanych osób (153 podsądnych i 164 uczniów szkół zawodowych). Okazało się, że grupa podsądna przejawia wyższy poziom nieprzystosowania społecznego w porównaniu z grupą kontrolną. Obraz ten prezentuje wadliwość funkcjonowania we wszystkich rolach społecznych (dziecka, ucznia, kolegi) odgrywanych przez młodzież w wieku szkolnym oraz szeroki wachlarz zachowań aspołecznych i zachowania nacechowane uciążliwą dla rodziców niesubordynacją.

 

 

Słowa kluczowe:

nieprzystosowanie społeczne, młodzież, nadzór kuratorski