Streszczenie 27:65-87

Florczykiewicz, Janina (2015) Poczucie winy u skazanych odbywających karę pozbawienia wolności. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 27: 65-87.

 

Streszczenie:

W artykule zaprezentowano badania nad poczuciem winy u skazanych odbywających karę pozbawienia wolności. Badano zależność między poczuciem a stopniem demoralizacji. Badaniami objęto 296 skazanych, mężczyzn w wieku od 18. do 64. roku życia, odbywających kary pozbawienia wolności w różnych typach i rodzajach zakładów karnych. Ustalono, że znaczna część osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności przeżywa poczucie winy spowodowane wyrządzeniem krzywdy ofiarom swoich przestępstw. Najniższa skłonność do przeżywania winy oraz najwyższe tendencje do ignorowania ofiary i uruchamiania neutralizacji wystąpiła u osób zdemoralizowanych w wysokim stopniu.

 

Słowa kluczowe:

poczucie winy, pozbawienie wolności, zakład karny, demoralizacja