Tom 27

          

 

 

            

            

        "Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja" 2015, Tom 27            ISSN 2300-3952

 

 

 

 

 

Zaremba, Katarzyna 

Charakterystyka nieprzystosowania społecznego młodzieży podsądnej. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 27: 7-37.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

LizińczykSebastian

Poziom twardości ogólnej wśród populacji osadzonych: Właściwości psychometryczne zrewidowanej norweskiej dyspozycyjnej skali twardości ogólnej (DRS-15R). „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 27: 39-63.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Florczykiewicz, Janina

Poczucie winy u skazanych odbywających karę pozbawienia wolności. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 27: 65-87.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

SkowrońskiBartłomiej, Rafał Pabich

Krótka skala oceny wsparcia społecznego młodzieży – konstrukcja i właściwości psychometryczne. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 27: 89-114.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

AdamczykBarbara

Recenzja książki Andrzeja Zwolińskiego pt. „Krzywdzone dzieci. Zagrożenia współczesnego dzieciństwa”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 27: 117-124.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)