Streszczenie 26:87-115

Felczak, Joanna (2015) Działania wspierająco-aktywizujące jednostek samorządu terytorialnego względem osób opuszczających zakłady karne. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 26: 87-115.

 

Streszczenie:

Artykuł przedstawia działania wspierająco-aktywizujące jednostek samorządu terytorialnego względem osób opuszczających zakłady karne, uprawnionych do uzyskania pomocy od ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie. W opracowaniu zarysowany został obszar badawczy związany z tym ryzykiem socjalnym. Grupa byłych skazanych przedstawiona jest jako szczególna grupa klientów pomocy społecznej, której wewnętrzne zróżnicowanie uzasadnia wprowadzenie trzech poziomów doświadczania tego ryzyka socjalnego. Zaprezentowany w artykule podział na poziomy powinien znaleźć swoje odzwierciedlenie w stosowanym względem byłych więźniów zestawie świadczeń i usług społecznych. Ponadto przedstawia się typologię działań pomocowych skierowanych między innymi do byłych skazanych oraz prezentuje się wyniki badań terenowych prowadzonych w 2013 roku na pracownikach socjalnych oraz odbiorcach pomocy społecznej. Badania te przeprowadzono w ramach innowacyjnego projektu Kalkulator Kosztów Zaniechania.

 

Słowa kluczowe:

pomoc społeczna, świadczenia społeczne, usługi społeczne, aktywizacja, skazani, trudności w przystosowaniu, poziomy doświadczania trudności