Streszczenie 26:35-57

Szczepanik, Renata (2015) Partnerki życiowe recydywistów i ich rola w powstrzymywaniu aktywności przestępczej. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 26: 35-57.

 

Streszczenie:

Pojęcia i relacje opisane w niniejszym artykule zostały wygenerowane z biografii mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności w więzieniu dla recydywistów (więcej niż trzeci raz). Analizie danych towarzyszyły procedury metodologii teorii ugruntowanej. W artykule podjęto się próby opisu pewnych typów kobiet oraz nadania znaczenia relacjom, jakie łączą ich z recydywistami w kontekście osłabiania aktywności przestępczej mężczyzn. Zainteresowaniem objęto jedynie te kobiety, z którymi recydywista nie pozostawał w relacji z powodu więzi biologicznych, a które pojawiły się w jego życiu w okresie, gdy „kariera przestępcza” była już ugruntowana. Okazuje się, że dla recydywistów, którzy po opuszczeniu zakładu karnego podejmują próby zerwania z wizerunkiem przestępcy, relacje z pewnym typem kobiet stanowią kluczowy czynnik sukcesu. To właśnie tego rodzaju związki (stanowiące narzędzie kontroli społecznej oraz źródło motywacji do zerwania z przestępczym stylem życia) i kobiety je tworzące znajdują się w głównym polu analiz podjętych w artykule.

 

Słowa kluczowe:

recydywa, przestępczość mężczyzn, partnerki życiowe przestępców, środowisko rodzinne przestępców, readaptacja społeczna recydywistów,  powstrzymywanie się od przestępczości, zrywanie z wizerunkiem recydywisty