Streszczenie 25:139-159

Bałdyga, Agnieszka (2015) Instytucja hisby w północnej Nigerii. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 25: 139-159.

 

Streszczenie:

Artykuł dotyczy tematu hisb utworzonych w północnej Nigerii po wprowadzeniu muzułmańskiego prawa karnego w 2000 roku. Główną rolą hisby jest zapewnianie przestrzegania szari’atu wśród muzułmanów oraz informowanie o naruszeniach prawa. Ich członkowie starają się egzekwować nowe zasady zachowania, np. dress code dla kobiet oraz prohibicję alkoholową. Próbuja również wprowadzać segregację płci w transporcie publicznym. Operacje przeprowadzane przez hisby wzbudzają kontrowersje. Dochodziło do wielu przypadków nadużyć ze strony hisb. Ich członkowie wykonywali chłostę podejrzanych zamiast oddawać ich w ręce policji oraz zmuszali kobiety do zsiadania z pojazdów prowadzonych przez mężczyzn. Artykuł prezentuje instytucję hisby jako ważny element profilaktyki społecznej i resocjalizacji w kontekście kulturowym współczesnej Nigerii.

 

Słowa kluczowe:

hisba, północna Nigeria, szari’at, prawo, islam