Streszczenie 24:95-108

Pląsek, Rafał (2014) Przemiany polskiego systemu opieki społecznej w latach 1945 – 1989. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 24: 95-108.

 

Streszczenie:

W artykule przedstawiono przekształcenia oraz sposoby realizacji niektórych funkcji polskiej opieki społecznej w latach 1945–1989. Analiza wprowadzanych rozwiązań pozwoliła na wskazanie tych elementów systemu, które interpretować można jako narzędzia sprawowania kontroli społecznej. Autor zauważa, iż działania te zmierzały m.in. ku takiemu przekształceniu systemu opieki, by jak najwierniej odpowiadał on ideologicznym założeniom socjalistycznego państwa. Wskazuje również analogie, których ślady, zgodnie z koncepcją path dependency, dostrzec można porównując elementy systemu opieki społecznej w PRL oraz pomocy społecznej w III Rzeczpospolitej.

 

Słowa kluczowe:

opieka i pomoc społeczna, kontrola społeczna, Polska 1945–1989