Streszczenie 24:79-94

Skowroński, Bartłomiej (2014) Klimat społeczny zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej — Raport z badań. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 24: 79-94.

 

Streszczenie:

Artykuł zawiera rezultaty badań na temat klimatu społecznego zespołów kuratorskich. W badaniach wykorzystano dwie skale: Krótką Skalę Oceny Klimatu Społecznego Zespołów Kuratorskich autorstwa Bartłomieja Skowrońskiego oraz Skalę Wypalenia Sił autorstwa Wiesławy Okły i Stanisławy Steuden. W badaniach wzięli udział kuratorzy sądowi z okręgów: warszawsko-praskiego, warszawskiego, włocławskiego, sieradzkiego oraz bydgoskiego. Wyniki badań ujawniły istotne korelacje między klimatem społecznym, a wypaleniem zawodowym kuratorów.

 

Słowa kluczowe:

klimat społeczny, zespoły kuratorskie, diagnoza klimatu społecznego