Streszczenie 24:7-19

Stinchcombe, Arthur L. (2014) Solidarność i jej wewnętrzne sprzeczności. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 24: 7-19.

 

Streszczenie:

W eseju zdefiniowane jest pojęcie „solidarności” i wskazane są nierozłącznie związane z nim napięcia i dylematy. Wewnętrzne sprzeczności narastają pomiędzy równością wartości interesów oraz dobrobytu członków grupy a nierównością ich zaangażowania; między efektywnością w rozstrzyganiu konfliktów a bezpośrednią służebnością wobec interesów i dobrobytu członków; pomiędzy ochotniczym zaangażowaniem a koniecznością realizacji konkretnych zadań. Solidarność jest odróżniona od spójności społecznej. Nierówność zaangażowania jest porównana z równością wrodzonych wartości. Przedstawione są różne odmiany solidarności: paramilitarna i machiaveliczna, solidarność wywołana przez kryzys zewnętrzny, solidarność wywołana w odpowiedzi na otrzymaną solidarność oraz solidarność manifestowana w odniesieniu do konkretnych działań o celach symbolicznych.

 

Słowa kluczowe:

solidarność, spójność społeczna, mobilizacja