Streszczenie 24:21-46

Kozłowska, Magdalena, Małgorzata Owczarek (2014) Polskie regulacje prawne wybranych obszarów polityki antytytoniowej i antyalkoholowej a rozwiązania zastosowane w prawie rosyjskim i tureckim. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 24: 21-46.

 

Streszczenie:

Wspólnym mianownikiem łączącym Polskę, Rosję i Turcję jest powszechna świadomość szkodliwości zarówno alkoholu jak i tytoniu. Celem niniejszej pracy jest sprawdzenie czy świadomość ta przekłada się również na podobne rozwiązania prawne zastosowane w tym zakresie. Poza rozważaniami dotyczącymi prawodawstwa podjęta zostanie również próba znalezienia możliwych przyczyn różnego podejścia do stosowania omawianych przepisów prawa w każdym z trzech analizowanych krajów. Artykuł został podzielony na trzy zasadnicze części. W pierwszej zostały omówione społeczne i prawne aspekty palenia tytoniu i spożywania alkoholu w Polsce. W drugiej części opisane zostały przepisy prawa tureckiego i rosyjskiego w powyższym zakresie. Następnie dokonane zostało porównanie rozwiązań prawnych wszystkich trzech omawianych krajów. Ostatnia część poświęcona została kwestii zróżnicowania w zakresie skuteczności zastosowanych przepisów.

 

Słowa kluczowe:

alkohol, tytoń, polityka ochrony zdrowia