Streszczenie 24:143-169

Szczepaniak, Paweł (2014) Inspiracje inkluzji społecznej dla resocjalizacji i penitencjarystyki. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 24: 143-169.

 

Streszczenie:

W opracowaniu omówiono kwestie aplikacji idei inkluzji w dziedzinie profilaktyki społecznej oraz oddziaływań resocjalizacyjnych i penitencjarnych. W kolejnych częściach artykułu przedstawiono: teoretyczne oraz metodologiczne aspekty analizy inkluzji i powiązanych z nią zmiennych, problemy resocjalizacji w społeczeństwie otwartym wobec inkluzji, z kolei, w świetle efektywności polityki karnej w dziedzinie izolacji i probacji, przedstawiono postulat rozpatrywania zagadnień pedagogiki resocjalizacyjnej i penitencjarnej w nurcie inkluzyjnej pedagogiki społecznej i polityki społecznej.

 

Słowa kluczowe:

inkluzja społeczna, profilaktyka społeczna, resocjalizacja, penitencjarystyka