Streszczenie 24:109-141

Wypler, Wojciech (2014) Oszukiwanie podczas sprawdzianów wiedzy a samoocena i tendencja do usprawiedliwiania zachowania u studentów. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 24: 109-141.

 

Streszczenie:

Celem badań było wstępne zbadanie związków między deklarowaną częstością oszukiwania podczas sprawdzianów wiedzy a samooceną i tendencją do usprawiedliwiania zachowania. Badanie objęło 141 studentów, wykorzystano w nim skalę SES Rosenberga oraz własną ankietę i zadania w których studenci oceniali zachowania ściągającego studenta oraz przedstawiali swoją propozycję reakcji wykładowcy w sytuacji przyłapania studenta na ściąganiu. Wyniki badań nie potwierdziły związku pomiędzy samooceną a tendencją do usprawiedliwiania oszukiwania. Ze względu na ograniczenia dotyczące możliwości uogólniania wyników przeprowadzonych prób konieczne wydają się dalsze, pogłębione badania. Jest jednak możliwe, że ogólna samoocena nie odgrywa w procesach związanych z usprawiedliwianiem i samousprawiedliwianiem nieuczciwego zachowania kluczowej roli. Stwierdzono natomiast istotne statystycznie korelacje dotyczące związku między częstością ściągania a usprawiedliwianiem tego zachowania (wraz ze wzrostem częstości ściągania zwiększa się tendencja do usprawiedliwiania ściągania), oceną szkodliwości ściągania (wraz ze wzrostem częstości ściągania zmniejsza się ocena szkodliwości ściągania), dotkliwością sankcji proponowanych wobec ściągających (wraz ze wzrostem częstości ściągania zmniejsza się dotkliwość sankcji proponowanych dla osób przyłapanych na ściąganiu) oraz oceną własnej uczciwości (wraz ze wzrostem częstości ściągania obniża się samoocena w aspekcie związanym z uczciwością).

 

Słowa kluczowe:

oszukiwanie, ściąganie na egzaminach, samoocena, samousprawiedliwianie zachowania