Tom 24

          

 

 

            

            

        "Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja" 2014, Tom 24            ISSN 2300-3952

 

 

 

 

 

StinchcombeArthur L.

Solidarity and its internal contradictions. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 24: 7-19.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

KozłowskaMagdalena, Małgorzata Owczarek

Polskie regulacje prawne wybranych obszarów polityki antytytoniowej i antyalkoholowej a rozwiązania zastosowane w prawie rosyjskim i tureckim. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 24: 21-46.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

MichalikSebastian

Praca zawodowa kobiet – pomiędzy obietnicą wyzwolenia a dyktatem kapitału. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 24: 47-77.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

SkowrońskiBartłomiej

Klimat społeczny zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej – Raport z badań. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 24: 79-94.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

PląsekRafał

Przemiany polskiego systemu opieki społecznej w latach 1945 – 1989. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 24: 95-108.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

WyplerWojciech

Oszukiwanie podczas sprawdzianów wiedzy a samoocena i tendencja do usprawiedliwiania zachowania u studentów. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 24: 109-141.

Streszczenie       Abstract              Pełny tekst (PDF)

 

SzczepaniakPaweł

Inspiracje inkluzji społecznej dla resocjalizacji i penitencjarystyki. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 24: 143-169.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Sygit-KowalkowskaEwa, Krzysztof Kraszkiewicz

Analiza psychologiczna ustosunkowania osób dorosłych wobec penalizacji wybranych przestępstw pod kątem właściwości społeczno-demograficznych i poziomu empatii. Raport z badań. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 24: 171-194.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Kwaśniewski, Jerzy

„Reorganizacja” czyli rozbicie IPSiR dnia 30 czerwca 1976 r. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 24: 197-214.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

JurczykMarcin B. 

Recenzja książki Jacka Bylicy pt „Harmonizując napięcie. Nowe spojrzenie w profilaktyce uzależnień”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 24: 215-224.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Kołodziej-DurnaśAgnieszka

Recenzja książki Władysława Misiaka pt. „Smutek enklaw biedy i blichtr osiedli rezydencjalnych w badaniach metodą fotograficzną”, IPSiR UW, Warszawa 2014. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 24: 225-228.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)