Plan zajęć

 

Plany zajęć w ramach projektu „Integracja i reintegracja w działaniu. Podniesienie oczekiwanych przez
pracodawców kompetencji m.in. komunikacyjnych, analitycznych i zawodowych studentów profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz pracy socjalnej
” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

 

 

- Podział na grupy zajęciowe

 

Plany zajęć I edycja:

 

 - 3-5 marca 2017 r.

- 17-19 marca 2017 r.

- 31 marca - 2 kwietnia 2017 r.

- 12-14 maja 2017 r.

- 26-28 maja 2017 r. - szkolenie Prince 2Foundation

- 2-3 czerwca 2017 r.

- 9-11 czerwca 2017 r.

- 23-25 czerwca 2017 r. - zajęcia "Bazy danych..." odbywają się w 1 grupie

- 30 czerwca - 2 lipca 2017 r. - zajęcia "Bazy danych..." odbywają się w 1 grupie

- zajęcia dodatkowe 18-19 listopada 2017 r.

- zajęcia dodatkowe 24-26 listopada 2017 r.