Pracownicy

dr hab. prof. UW Tomasz Rudowski – kierownik


dr hab. prof. UW Andrzej Rejzner 


doc. dr Elżbieta Bielecka


dr Agnieszka Salamucha


dr Dariusz Schmidt – sekretarz

 

dr Bartłomiej Skowroński


dr Paweł Szczepaniak