Pracownicy

prof. dr hab. Jerzy Kwaśniewskikierownik Katedry


prof. dr hab. Andrzej Potocki

 

doc. dr Joanna Zamecka 


dr Monika Abucewicz

 

dr Piotr Kulas - sekretarz Katedry


dr Mikołaj Pawlak 


dr Piotr Raźniewski 

 

dr Stanisław Tyszka

 

                                                        Zebrania naukowe

            Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej IPSiR UW  

                        i Sekcji Socjologii Dewiacji i Kontroli Społecznej PTS

                                                   w r. a. 2016-2017 

                  Zebrania naukowe odbywają się we wtorki o godz. 17.00, p. 49

                            w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW,

                                            w Warszawie ul. Podchorążych 20 

                                                

                                                   HARMONOGRAM ZEBRAŃ

 

Termin

Referenci

Temat

08.11.2016

 

dr Mikołaj Pawlak

 

Pole społeczne: ład poziomu pośredniego

06.12.2016

 

dr Piotr Kulas

Etos młodej polskiej inteligencji

10.01.2017

 

mgr Magdalena Sosnowska 

Zjawisko prostytucji męskiej na przykładzie miasta stołecznego Warszawa

 21.02.2017

 

mgr Izabela Sakson-Szafrańska

„Zabijamy aby żyć" - racjonalność przemocy na przykładzie Kurdów - przeniesiony na późniejszy termin

 07.03.2017

 

mg Izabela Sakson-Szafrańska

„Zabijamy aby żyć" - racjonalność przemocy na przykładzie Kurdów    

 11.04.2017

  

dr Piotr Raźniewski

Wdrażanie Konwencji o ochronie praw osób niepełnosprawnych

 09.05.2017

 

Mgr Małgorzata Owczarek 

Podmiotowość sprawcza osób uzależnionych na podstawie analizy komentarzy użytkowników internetowych grup wsparcia