Pracownicy

prof. dr hab. Jerzy Kwaśniewski – profesor emerytowany
prof. dr hab. Andrzej Potocki - profesor emerytowany

 

doc. dr Joanna Zamecka 


dr Monika Abucewicz

 

dr hab. Piotr Kulas - sekretarz Katedry


dr Mikołaj Pawlak 


dr Piotr Raźniewski 

 

dr Stanisław Tyszka

 

 

                                                        Zebrania naukowe

            Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej IPSiR UW  

                        i Sekcji Socjologii Dewiacji i Kontroli Społecznej PTS

                                                   w r. a. 2017-2018 

                  Zebrania naukowe odbywają się we wtorki o godz. 17.30, p. 49

                            w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW,

                                            w Warszawie ul. Podchorążych 20 

                                                

                                                   HARMONOGRAM ZEBRAŃ

 

Termin

Referenci

Temat

07.11.2017 

dr Monika Abucewicz

Miejsce ekonomii alternatywnej w ekonomii społecznej

 

12.12.2017 

dr Mikołaj Pawlak

Wyjście z cienia. Przemiany polskiej polityki uchodźczej

 

16.01.2018

dr Joanna Zamecka

 Socjologiczne implikacje polityki publicznej w zakresie przeciwdziałania narkomanii

 

27.02.2018 

dr Piotr Raźniewski

Głód w epoce internetu

 

23.03.2018

 

-

Termin przeznaczony na spotkanie poświęcone przygotowaniu konferencji

 

17.04.2018

  

mgr Izabela Sakson-Szafrańska

Sprawiedliwość zabijania - idee, normy, tożsamość

22.05.2018

mgr Magdalena Sosnowska 

Zjawisko prostytucji męskiej na przykładzie miasta stołecznego Warszawa

 

05.06.2018 

mgr Małgorzata Owczarek

Ujawnianie siebie (self-disclosure) przez użytkowników internetowych grup wsparcia dla osób uzależnionych