Konferencja 2018

 Katedra Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej IPSiR UW, Sekcja Socjologii Dewiacji i Kontroli Społecznej PTS oraz Oddział Warszawski PTS zapraszają do udziału w konferencji naukowej pt.: 

 
Stare wino w nowych bukłakach? 
Dawne i współczesne wyzwania polityk publicznych 

 
Program konferencji [LINK]
Informacje praktyczne dla uczestników [LINK]
 
 

 

 

 
Nauki o polityce publicznej są w Polsce stosunkowo nową dyscypliną wiedzy, która cieszy się wzrastającą popularnością. Jednak wiele problemów i zagadnień będących dzisiaj przedmiotem zainteresowania przedstawicieli polityk publicznych poruszano wcześniej. Badania i analizy szerokiego pola działań intencjonalnie kształtujących rzeczywistość społeczną uprawiano do niedawna w obrębie innych nauk i specjalizacji. Efektem tych prac jest bogaty zasób naukowych ekspertyz i rekomendacji dla praktyki doskonalenia/modernizacji wielu sfer życia publicznego.
 
Podczas organizowanej przez nas konferencji chcielibyśmy zastanowić się, na ile spuścizna naukowa zawarta w dotychczasowych studiach – choćby z zakresu socjotechniki czy interdyscyplinarnych stosowanych nauk społecznych – znajduje w naukach o polityce publicznej swoją współczesną kontynuację. Warto również przemyśleć charakter i tożsamość nowej dyscypliny. Refleksji wypada również poddać korzyści dla rozwoju prac badawczych i eksperckich, które wynikają z nauk o polityce publicznej, zarówno w aspekcie merytorycznym, jak i metodologicznym. 
 
Wyzwania, jakie stoją przed nowymi naukami (zarówno w odniesieniu do realiów dawnych, jak i bieżących polityk publicznych w wielu sferach życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego) są okazją do dyskusji wokół następujących zagadnień:
 
- komu służą polityki publiczne?,
- polityka publiczna wobec jakości demokracji („dobro wspólne” jako cel szczegółowych polityk publicznych), 
- społeczne konstruowanie zagadnień polityk publicznych, 
- problem sprawstwa: podmioty, instytucje i organizacje polityk publicznych, 
- polityki publiczne jako przykłady i zaprzeczenia idei governance (współrządzenia)
- polityki publiczne a strategie rozwiązywania problemów społecznych, 
- polityki publiczne jako narzędzia kontroli społecznej oraz przeciwdziałania zjawiskom identyfikowanym jako dewiacyjne,
- problemy ideologiczno-polityczne, ekonomiczne, organizacyjne, profesjonalne, technologiczne i inne, związane z implementacją polityk publicznych,
- biurokratyzacja polityk publicznych,
- nowe wyzwania i innowacje w zakresie formowania i wdrażania polityk publicznych,
- analizy i ewaluacje polityk publicznych.
 
Udział w konferencji jest bezpłatny.
 
Terminy:
 
Nadsyłanie propozycji referatów: 15 lutego 2018 r.
 
Ogłoszenie programu konferencji: 1 marca 2018 r.
 
Nadsyłanie tekstów opracowań do publikacji: 1 maja 2018 r.
 
Konferencja:  23 marca 2018 r.
 
 
Miejsce:
 
Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW (ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa).
 
 
 
 
Przewidziana jest publikacja najlepszych wystąpień konferencyjnych.

 

 

Komitet naukowy:

 

prof. dr hab. Jerzy Kwaśniewski - przewodniczący

 

prof. dr hab. Andrzej Potocki

 

doc. dr Joanna Zamecka

 

dr Monika Abucewicz

 

dr Piotr Kulas

 

dr Mikołaj Pawlak

 

dr Piotr Raźniewski

 

 

 

Komitet organizacyjny:

 

doc. dr Joanna Zamecka – przewodnicząca

 

dr Mikołaj Pawlak

 

mgr Izabela Sakson-Szafrańska (izabela.sakson-szafranska@student.uw.edu.pl) - sekretarz

 

 

 

Program edycji konferencji w 2014 [LINK], w 2015 r. [LINK], w 2016 r. [LINK] i w 2017 r. [LINK].