Konferencja 2015

Ogólnopolska Konferencja naukowa „Normy, dewiacje i kontrola społeczna – procesy normatywizacji a ład społeczny

 

Program konferencji [LINK]

 

Informacje praktyczne dla uczestników [LINK]

 

 

Katedra Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, Sekcja Socjologii Dewiacji i Kontroli Społecznej PTS oraz Oddział Warszawski PTS zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową pt. „Normy, dewiacje i kontrola społeczna – Procesy normatywizacji a ład społeczny”. Konferencja odbędzie się 13 marca 2015 roku w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW.

 

Badania dotyczące stanu i przemian ładu normatywnego i dewiacji, oraz koncepcji, programów i systemów działań podtrzymywania ładu społecznego, zapobiegania oraz przeciwdziałania jego naruszaniu są bardzo ważnym nurtem w obrębie socjologii, ale również kryminologii, psychologii i pedagogiki społecznej. Do uczestnictwa w konferencji „Normy, dewiacje i kontrola społeczna – Procesy normatywizacji a ład społeczny” zapraszamy osoby prowadzące badania empiryczne, jak i dokonujące analiz teoretycznych dotyczących norm, dewiacji, kontroli społecznej oraz polityk publicznych wobec problemów społecznych. Celem konferencji jest ukazanie różnorodności podejść do tej tematyki oraz prowadzące do postępu w teorii ścieranie różnych paradygmatów badawczych.

 

W trakcie konferencji planujemy również dyskusje na tematy takie jak:

 

        - socjotechnika, inżynieria społeczna i planowanie społeczne;

 

        - ewaluacja rozwiązywania problemów społecznych;

 

        - instytucjonalizacja profesji związanych z przeciwdziałaniem problemom społecznym;

 

        - ideologiczne procesy kontroli społecznej we współczesnych demokracjach liberalnych;

 

        - normy a procedury, formalne i nieformalne mechanizmy kontroli społecznej;

 

        - instytucje i organizacje w przeciwdziałaniu problemom społecznym;

 

        - panika moralna, skandal i pojednanie;

 

        - nadzór, dyscyplina i kara;

 

 

Przewidziana jest publikacja najlepszych wystąpień konferencyjnych.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

 

Terminy:

 

Nadsyłanie propozycji referatów: 31 stycznia 2015 r.

 

Ogłoszenie programu konferencji: 15 lutego 2015 r.

 

Nadsyłanie tekstów opracowań do publikacji: 31 marca 2015 r.

 

Konferencja: 13 marca 2015 r.

 

 

Miejsce:

 

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW (ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa).

 

 

Komitet naukowy:

 

prof. dr hab. Jerzy Kwaśniewski - przewodniczący

 

prof. dr hab. Andrzej Potocki

 

doc. dr Joanna Zamecka

 

dr Monika Abucewicz

 

dr Mikołaj Pawlak

 

dr Piotr Raźniewski

 

dr Stanisław Tyszka

 

 

Komitet organizacyjny:

 

doc. dr Joanna Zamecka – przewodnicząca

 

dr Monika Abucewicz

 

dr Mikołaj Pawlak

 

mgr Izabela Sakson-Szafrańska (izabela.sakson-szafranska@student.uw.edu.pl) - sekretarz

 

 

 

Program edycji konferencji w 2014 r. [LINK]