Aktualności >> Międzynarodowe warsztaty studentów pracy socjalnej

Międzynarodowe warsztaty studentów pracy socjalnej

19-21 listopadaIPSiR odbyła się kolejna edycja programu „Poverty and Social Exclusion in International Comparison”.  Wzięło w nim udział blisko 40 studentek i studentów studiujących pracę socjalną w IPSiR,  w Fachhochschule Erfurt (Niemcy) oraz  w Temple University w Filadefii (USA).

Czytaj dalej...

 

Trójnarodowa grupa wzięła uczestniczyła w wykładach i warsztatach prowadzonych przez wykładowców ze wszystkich trzech uczelni, a także w zajęciach terenowych. W trakcie tych ostatnich odwiedzano m.in. placówki zajmujące się streetworkingiem i innymi działaniami związanymi z pracą socjalną w Warszawie. Studentki i studenci mieli dzięki temu okazję wymienić się doświadczeniami oraz wiedzą dotyczącymi specyfiki ich studiów, w odniesieniu do uwarunkowań pracy socjalnej w poszczególnych państwach, reprezentatywnych dla zróżnicowanych modeli polityki społecznej.

 

Warsztaty zorganizował Zakład Teorii i Metod Pracy Socjalnej.